Cele mai vândute
 

BuyBack

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

          „E timpul să te răcorești și reducere să primești!”

Perioada de desfasurare a Campaniei: 15 mai - 15 septembrie 2023


Art. 1. Organizatorul campaniei

 

Art. 1.1.

(1) Organizatorul Campaniei Promotionale Buy Back „E timpul să te răcorești și reducere să primești!” este EDCO ONE CONFORT S.R.L., persoană juridică româna cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Ghencea, nr. 79, Parter, Sector 6, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/2164/2012, având cod unic de înregistrare RO26690290, (numit in prezentul regulament ”Organizatorul”sau “ EDCO ONE”)

 

In parteneriat cu 

 

Eco Positive S.A., persoană juridică, cu sediul în România, București, Str Sevastopol nr.24, etaj 4, sector 1, cod poștal 010992, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/17685/2019, avand CUI RO42062149, autorizată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin licenta de operare nr. 10/28.09.2020 si cont bancar RO33RNCB0280166290760001, deschis la BCR SA-Erste, suc. Dorobanti / Buc., denumită în continuare „Eco Positive”

 

(2) Campania se va desfasura prin intermediul distribuitorilor autorizati EDCO ONE CONFORT.

 

Art. 1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii.

 

Art. 1.3. Prin participarea în cadrul Campaniei, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor prezentului Regulament şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la această Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul").

 

Art. 1.4. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, după cum urmează:

- la numărul de telefon cu tarif normal 0314 380 887 sau la e-mail: office@edco1.ro de luni până vineri, între orele 10:00 - 18:00, pe întreaga durată a Campaniei promoţionale.

 

Art. 1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfăşurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

Art. 1.6. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la cunoaşterea Regulamentului şi a modificărilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziţia participanţilor. Nici un participant nu va putea solicita continuarea Campaniei şi nici repararea unui potenţial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

 

Art. 1.7. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării

 

Art. 2.1. Campania promoţională poarta denumirea „E timpul să te răcorești și reducere să primești !".

 

Art. 2.2. Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

 

Art. 2.3. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 15.05.2023 – 15.09.2023, în rețeaua de distribuitori autorizati EDCO ONE.

 

Art. 2.4. Ultima zi de participare la această campanie este 15.09.2023, ora 23.59, cu excepţia situaţiei în care campania ar putea fi prelungită de către Organizator. Orice achiziţie efectuată după această dată nu va fi luată în considerare de către Organizator.

 

Art. 2.5. Campania este valabilă în limita stocului disponibil.

 

Art. 2.6. Campania se va desfăşura cu respectarea datelor menţionate, astfel cum sunt acestea prevăzute în prezentul Regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materia protecţiei consumatorului.

 

Art. 2.7. Organizatorul nu îșî asumă nicio responsabilitate cu privire la cunoaşterea Regulamentului şi a modificărilor acestuia, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziţia participanţilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi durata înscrierii şi a Campaniei până la o dată anunţată ulterior, în mod public. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei şi nici repararea unui potenţial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

 

Art. 2.8. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu este responsabil şi nu îşi asumă nicio obligaţie în legătură cu comercializarea produselor oferite în Campanie.

 

Art. 3. Produse participante la campanie

 

Art. 3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă produsele marca Platinium, Zepfir și Kyato.

 

Art. 4. Dreptul şi condiţiile de participare

 

Art. 4.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean străin cu domiciliul sau reşedinţa în România care a împlinit vârsta de 18 ani sau persoană juridică înregistrată în România (denumite "Participanţi") şi care achiziţionează un produs care face obiectul acestei campanii promoţionale în perioada menţionată.

Art. 4.2. Participarea la această Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri, a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

 

Art. 5.1. Prezenta campanie este o Campanie promoţională de reducere prin care Participanţii la Campanie pot achiziţiona produsele care fac obiectul campaniei la un preţ redus cu 150 lei, TVA inclus. Acordarea reducerii se poate obtine astfel:

a) La predarea unui sistem de aer conditionat vechi sau defect, indiferent de marca si/ stare, dar complet (unitate interna+externa) unuia dintre distribuitorii autorizati Edco One care participa la promotie sau 

b) La predarea unui deseu de echipament vechi sau defect din categoriile participante prin inregistarea unei comenzi telefonice la TelVerde 0800444800, număr disponibil  de luni pana vineri in intervalul 09-17, prin mentionarea campaniei buy-back aer conditionat, sau

c) La predarea unui deseu de echipament vechi sau defect din categoriile participante prin inregistarea unei comenzi online prin completarea formularului disponibil pe site-ul www.colecteaza.ro si selectarea campaniei buy-back aer conditionat.

d) Deșeurile electrice participante in campanie si acceptate sunt: aer conditionat (unitate interna+externa mașină de spălat rufe/ vase, uscător de rufe, frigider, congelator,  lada frigorifica.

e) Comenzile de ridicare deseuri de echipamente electrice sau electronice pot fi plasate pana pe data 10.09.2023, ora 23:59, ora Romaniei

 

 

Art. 5.2. În momentul predării deșeului, clientul primșste de la distribuitorul Edco One sau de la  operatorul de colectare care vine sa ridice aparatul vechi/defect, un e-voucher cu cod unic, în baza caruia va beneficia de o reducere de 150 lei, TVA inclus, la achizitia unui produs nou din gama Platinium, Zepfir sau Kyato, în limita stocului disponibil. 

Din momentul plasarii comenzii la TelVerde sau online pe www.colecteaza.ro, deseul va fi preluat într-un interval de 5-7 zile lucratoare (serviciul este disponibil la nivel national)

 

Art. 5.3. Pentru situatia in care deseul de aer conditionat este predat direct unuia dintre distribuitorii Edco One, preluarea acestuia se realizeaza in momentul in care distribuitorul realizeaza instalarea sistemului de aer conditionat nou. Distribuitorul are obligatia de a transporta fiecare sistem de aer conditionat vechi sau defect, indiferent de marca si/ stare, dar complet (unitate interna+externa) catre sediul Edco One, unde-l va preda spre reciclare.

 

Art. 5.4. Valoare totala a e-vouchere-lor ce pot fi acordate in cadrul Campaniei Promotionala Buy Back „E timpul să te răcorești și reducere să primești!” este  75.000 lei, cu TVA inclus.

 

Art. 5.5. Campania se desfasoara incepand cu data de 15 mai 2023 si se incheie la atingerea pragului maxim valoric al e-voucherelor acordate care poate fi echivalent cu suma maxima de 75.000 lei, TVA inclus, sau la data de 15.09.2023. La indeplinirea oricareia dintre cele doua conditii: data de sfarsit sau atingerea pragului maxim valoric, campania se incheie.

 

Art. 5.6. La achizitia unui produs nou se poate folosi un singur e-voucher. Nu se pot cumula mai multe e-vouchere pentru plata unui produs nou. 

 

Art. 5.7. E-voucherul valoric nu se poate converti în bani și nu se poate solicita contravaloarea acestuia. E-voucherul poate fi transmis de catre deținător, oricarei persoane fizice sau juridice, în vederea utilizării. E-voucherul valoric validat prin utilizare la achiziția unui aparat de aer condionat nou va fi reținut de către reprezentanții distribuitorilor autorizati Edco One.

 

Art. 5.8. DEEE-ul predat în cadrul Campaniei nu va mai putea fi restituit consumatorului, chiar și în situația stornării facturii de achiziție, având în vedere că acesta intră imediat pe un circuit al reciclării responsabile, conform legislației în vigoare. În cazul stornării facturii, consumatorului i se va restui doar suma efectiv achitată de acesta la achiziția produsului. Astfel, din valoarea facturii se va scădea valoarea e-voucherului utilizat initial la achiziția acelui produs.

 

Art. 5.9. E-voucherele se pot folosi si sunt valabile pentru achizitia unui produs nou doar in perioada 15 mai 2023 – 15 septembrie 2023, aferenta desfasurarii campaniei.

 

Art. 5.10. Campania nu se cumulează cu nicio altă campanie în desfăşurare.

 

ART. 6. Condiții de validare

 

Pentru ca Organizatorul să acorde reducerea la achizitionarea unui echipament nou, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. Sa indeplineasca condiţiile de participare prevăzute la art. 3;

b. Sa predea echipamentul vechi;

c. Să achiziţioneze un Produs Participant, în perioada campaniei, prin reteaua distribuitorilor Edco One.

 

Art. 7. Taxe şi impozite

 

Art. 7.1. Organizatorul campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 7.2. Prezenta campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

 

 

Art. 8. Litigii

 

Art. 8.1. Eventualele neînţelegeri apărute între organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

 

Art. 9. Întreruperea campaniei promoţionale

 

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

 

Art. 10. Confidenţialitatea Datelor- GDPR

 

Art. 10.1. Prin participarea la Campania „E timpul să te răcorești și reducere să primești !", participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Partenerul Eco Positive prelucrează numele, prenumele, numărul de telefon și adresa consumatorului pentru prestarea serviciilor de colectare primite ca solicitări prin telefon, la numarul TelVerde 0800444800, sau online pe www.colecteaza.ro. 

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia companiilor implicate în organizarea şi gestionarea Campaniei şi numai cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 10.2. Participanţilor la campania promoţională le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special următoarele drepturi:

dreptul de informare potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Operator şi dreptul de acces la date;

dreptul la rectificare;

dreptul de a solicita ştergerea datelor; dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor;

dreptul de opoziţie prin care persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

 

Art. 10.3. Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unui e-mail către: office@edco1.ro

 

Art. 10.4. În cazul în care participanţii doresc stoparea procesării datelor cu caracter personal pot trimite o cerere de stopare a procesării şi ştergerii definitive a datelor. Cererea se trimite prin e-mail la adresa office@edco1.ro. Aceste cereri vor fi soluţionate în termenul legal de 30 (treizeci) de zile lucrătoare. Organizatorul va trimite o notificare pe e-mail participantului în momentul în care cererea a fost soluţionată.

 

Art. 10.5. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia companiilor implicate în organizarea şi gestionarea acestei campanii.

 

Art. 10.6. Operatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.


Art. 11. Regulamentul campaniei promoţionale

 

Art. 11.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil pe site-ul https://www.edco1.ro/buyback  pe toată perioada de desfăşurare a campaniei promoţionale.

 

 

Orice informaţii suplimentare privind campania promoţională „E timpul să te răcorești și reducere să primești!" pot fi solicitate la adresa: EDCO ONE CONFORT S.R.L., Bucureşti, Bulevardul Ghencea, nr. 79, Parter, Sector 6, sau pe e-mail la office@edco1.ro.

 

 

EDCO ONE CONFORT srl

BUCURESTI

30.06.2023